banner
Özelseniz, Özel Üçgen’e Bekleriz...
 
• Verimli Ders Çalışma
 Yöntemlerini Belirleme

 
• Kişilik Testleri
 
• Hafıza Teknikleriyle
 Öğrenme

 
• Meslek Seçimi
Çalışmaları

 
• Öğrenci Koçluğu
Hizmeti

 
• Sınav Kaygısı
Önleme Çalışmaları

 
• Zeka Türü Tespiti
 
• Kariyer Planlama
 
• Sürecin Sıkı ve
Dikkatli Takibi

Özel Üçgen Danışmanlık Sakarya'da ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine kariyer planlama ve kişisel-
leştirilmiş ders çalışma teknikleri sunarak onların gerçekçi hedeflere doğru adımlarla ilerlemelerine yar-
dımcı olmaktadır.

SAKARYA’DA
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Hedefi olan öğrenciye, hedeflerine ulaşması için destek oluyoruz ve yol gösteriyoruz.
Henüz hedef belirlememiş olan öğrencilerin hedef belirlemesini sağlıyoruz.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
YÖNTEMLERİ

Öğrenci koçu, öğrencinin sı-navlarla dolu eğitim hayatı boyunca yol göstericisi ve yakın arkadaşıdır. Öğrencinin bu sı-navlarda başarılı olabilmesi için verimli ders çalışma yöntemleri-
ni öğretiyoruz.

SINAV KAYGISINI
ÖNLEME

Öğrenci koçu, öğrenciyi doğru bir şekilde, eksiklerini kapatarak sınava hazırladık-
tan sonra, başarının önünde olabilecek en büyük engel olan sınav kaygısını önleme çalışmaları yapar.

ZEKA TÜRÜ
TESPİTİ

En önemli hizmetlerimizden biri olan zeka türü tespiti, hem öğrencinin en etkili nasıl ders dinleyebileceği konusunda, hem de doğru meslek seçimi konusunda oldukça yol göstericidir.
Pro WEB